* Voimakkuuksien ja silmäterävälin ilmoittaminen

Ilmoita lasiesi voimakkuudet ja silmäteräväli eli Pd tilauksessasi.

Löydät silmälasireseptistäsi arvot silmälasiesi tilausta varten.

Jos sinulla ei ole ajanmukaista silmälasimääräystä eli alle vuoden vanhaa silmälasireseptiä niin käy optikolla tai silmälääkärillä näöntarkastuksessa.

HUOM! Potilasasiakirjoja koskevan lain mukaan sinulla on aina oikeus saada kopio silmälasi- tai piilolasimääräyksestäsi.

Syötä Resepti-kohtaan silmälasimääräyksesi kaikki arvot eli linssien voimakkuus eli sf, mahdollinen cyl=sylinteri- ja ax=akseliarvo sekä silmäterävälin eli PD / KV arvo.
Pyydä optikkoa mittaamaan PD:si tarvittaessa.
Muistathan ilmoittaa arvot molemmille silmille eli OD / oikea ja OS / vasen

Linssiarvo / vahvuus / power / voimakkuus 

Ensiksi syötetään päävoimakkuus eli reseptistä SF-arvo. Se tarkoittaa sfääristä arvoa ja määrää taittovirheesi lähtöarvon.
Arvo voi olla plus tai miinus merkkinen, riippuen siitä onko silmäsi kauko- vai likitaitteinen.

Cyl / Sylinteriarvo

Jos sinulla on hajataitteisuutta, niin myös se arvo on aina ilmoitettava reseptiin ax eli akseliarvon kanssa.
Sylinteriarvo ilmaisee silmässäsi olevan hajataitteisuuden ja myös se arvo voi olla plus- tai miinusmerkkinen.

Tarkista huolellisesti, että ilmoitat kaikki arvot oikein!  Huom! Sylinteriarvoa näyttävää lukua voidaan ilmoittaa kahdella eri tavalla, joko negatiivisena tai positiivisena.

Tällöin akseliarvo muuttuu 90 astetta ja SF-arvo voi suurentua tai pienentyä.
Yleisesti optikot ilmoittavat sylinteriarvon miinusmerkkisenä ja silmälääkärit plusmerkkisenä.

Me käytämme arvoa miinusmerkkisenä ja siitä johtuen tilauslomakkeen ja meiltä saamasi asiakaskortin arvot saattavat erota reseptissä olevista arvoista.
Voimakkuutesi pysyvät kuitenkin täysin samoina, ainoastaan laskennallinen arvo näyttää toiselta. 

Ax / Axis / Akselisarvo

Toinen hajataitteisuuden eli astigmatismin korjaamiseen tarvittava arvo ilmaistaan astelukuna ja se kertoo hajataitteisuuden suunnan silmässä eli tämä arvo kertoo sen mihin suuntaan taittovika korjataan. 

Silmäteräväli / PD / KV iIlmoittaa pupillien etäisyyden toisistaan millimetreinä. Se näyttää linssin optisen keskipisteen oikean paikan vaakasuuntaisesti.

Jos tilaat silmälasikehykset kokeiltavaksi ennen varsinaista tilausta pyydä jotain tuttavaasi merkitsemään valitseemiisi kehyksiin vedenpitävällä tussilla kehyksien plekseihin silmiesi pupillien paikat. Jätä merkit paikoilleen ja lähetä sovitettavana olleet kehykset
meille takaisin merkkeineen. Optikkomme voi niistä tarkistaa Pd:si sekä mahdollisen rajan korkeuden.

Jos määräyksessäsi ilmoitetaan silmäterävälille vain yksi arvo ( esim. 60 ), jaa tämä luku kahdella eli OD 30 ja OS 30.

Jos PD- arvo on ilmoitettu kahtena lukuna, esim. 33 / 32, merkitse tilaukseen samalla lailla. Joskus voi kortissasi lukea kaksi arvoa esim. 63 / 60,
tällöin suurempi arvo on kauko- ja pienempi arvo lukuvoimakkuuden silmäteräväli.

Voit merkitä ne tilaukseen samalla lailla, optikkomme tarkastaa aina tiedot ennen tilausta. 

Lisävahvuus eli ADD -arvo kertoo aikuisnäön eli presbyopian korjaamisen.
Arvoa käytetään lukulisänä kaksi- ja monitehoissa sekä lukulaseissa.