Suojalasi maskeistä löytyy hyväksyntä -merkinnät alla olevan kuvan mukaisesti.

Merkintöjen selitys:

Henkilösuojainten merkinnät takaavat kulloinkin voimassa olevien turvamääräysten noudattamisen.

Lain mukaan merkintöjen tulee olla molemmissa linsseissä ja niistä näkyy seuraavat asiat:

Liitetty mittayksikkö ( koodi + suojausluokka )
Valmistaja ( U = Univet )
Optinen luokka ( 1 = Optinen luokka 1 )
Mekaaninen suojaus
Vaihtoehtoiset vaatimukset

kehyksen merkinnät:

Valmistajan tiedot
Ohjeita antava suositus
Mekaaninen suojaus

Euroopan Standardi

HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

EN 166 Personal eye-protection – Specifications EN 167 Personal eye-protection – Optical test methods EN 168 Personal eye-protection – Non-optical test methods EN 169 Personal eye-protection – Filters for welding and related techniques EN 170 Personal eye-protection – Ultraviolet filters EN 171 Personal eye-protection – Infrared filters EN 172 Personal eye protection – Sunglare filters for industrial use