Taittoviat ovat yleisiä, ja ne voidaan useimmiten korjata helposti linssien avulla.

Yleisimmät taittoviat ovat:

1 Kaukotaittoisuus eli hyperopia, pitkänäköisyys: ilmenee huonona lähinäkönä ja hyvänä kaukonäkönä (korjataan kuperilla pluslinsseillä).
2 Likitaittoisuus eli myopia ilmenee huonona kaukonäkönä, mutta hyvänä lähinäkönä (korjataan koverilla miinuslinsseillä).
3 Hajataitto eli astigmatismi, yleisesti puhutaan taittovirheestä. Hajataittoisuus ilmenee näön sumentumisena valon taittuessa eri tavoin silmän eri osissa, virhe korjataan linsseillä joissa pääarvo sekä sylinteri- ja akseliarvo. Hajataittoisuus esiintyy useimmiten yhdessä joko kauko- tai likitaitteisuuden kanssa.
4 Ikänäkö tai aikuisuusnäkö eli presbyopia ilmenee huonona lähinäkönä ja vaikeutena lukea pientä tekstiä johtuen silmien mukautumiskyvyn vähenemisestä lähelle katsottaesssa. Korjaukseen tarvitaan lisävahvuus lähelle eli ADD-arvo kaksi- tai moniteholinsseissä.